Close

Nagyítás


Tooltip
  • Kapcsolódó művek

Salome Keresztelő Szent János fejével

Alkotó: id. Lucas Cranach
(Kronach 1472 – 1553 Weimar)

Készült: 1530-as évek
Technika: olaj, nyárfa
Méret: 87 x 58 cm
Tárgy típusa: festmény
Leltári szám: 132
Gyűjtemény: Régi Képtár

+Leírás

Salome Keresztelő Szent János fejével

A protestáns reformáció festőfejedelme, Lucas Cranach közeli barátja volt Luther Mártonnak, sőt gyermekeinek keresztapja is. Ő alkotta meg Luther bibliafordításának illusztrációit éppúgy, mint a vallásalapító megannyi portréját vagy hittételeinek allegorikus képi megfogalmazásait. Ám jellemző a korabeli észjárásra, hogy katolikus ügyfeleit is csöppnyi vívódás nélkül látta el a maguk hitének megfelelő képekkel, ahogy nem berzenkedett a sikamlós témák ellen sem. Pikáns műveit persze, ha akarjuk, felfoghatjuk erkölcsi példázatoknak is, amelyek szemléltetik, hová jut az ember, ha buja vágyai felülkerekednek rajta. Mégse legyen kétségünk, hogy a Cranach műterméből seregestül kirajzó Salomék, Juditok, s a végzet más démoni asszonyai inkább a borzongató érzékiségüknek köszönhették népszerűségüket. Jeges, szadista és diadalmas mosolyú hölgyek ezek, a korabeli előkelő dámák extrém öltözékében, mi több, állítólag arcvonásaikat is a wittenbergi udvar illusztris szépségeitől kölcsönözték.
Salome nevét a Biblia meg sem említi; bizarr kultusza csak a 16. században virágzott ki, majd a 19. század végi dekadens halálesztétika elevenítette fel. Nem volt ő több, mint eszköz anyja, Heródiás aljas bosszújában, amit a bűnös viszonyát megbélyegző Keresztelő Szent János ellen forralt. Mikor Salome egy lakomán észvesztő táncával megbabonázta a királyt, Heródiás rávette, hogy jutalmul János halálát kérje. A leány azután tálcán nyújtotta át anyjának a levágott, tekintetével már örökre vádoló fejet.

Vécsey Axel